Puttalam Online
Archives
850518786_41944_9676990356407184259

அரை மூடி

அரை மூடி சிறுமிகளின் பாலுறுப்பை மறைத்து இலை வடிவில் செய்யப்பட்ட வெள்ளித்

 • 30 June 2015
Rice Seru

அரிசி சேரு

 • 7 June 2015
Kondai kuchchi

கொண்டைக் குச்சி

 • 7 June 2015
paal vadi

பால் வடி

 • 7 June 2015
Pulavar seihu alavudeen

புலவர் செய்கு அலாவுதீன்

 • 6 June 2015
Poster (3)

தேசிய மீலாத் 1999

 • 31 May 2015
HS ismail post card (2)

HS இஸ்மாயில் Post card

H.S. Ismail H S இஸ்மாயில் அவர்கள் தனது மருமகன் ஜவுபர் அவர்களுக்கு அனுப்பியது.

 • 16 May 2015
puttalam zahira

Zahirian perade 2010

 • 16 May 2015
20150509_202603

Plate

 • 10 May 2015
poster (1)

Poster

 • 5 May 2015
2015-05-04 11.48.29

ஹிஜ்ரி 1400

 • 5 May 2015
za (3)

Certificate of Insurence

 • 4 May 2015
Certificate sports

Sports Certificate

 • 4 May 2015
Radio licence (5)

Radio Licence

முன்னைய காலங்களில் வீடுகளில் வானொலிப் பெட்டி இருக்கும். அதனைப் பயன்படுத்

 • 12 April 2015
20150402_074733

புத்தளம் கோட்டை

Puttalam map – 1892

 • 2 April 2015
20150328_091133

DEED

 • 28 March 2015
20150328_085607

AMM HANIFFA Education Certificate

 • 28 March 2015
20150328_091400

HS இஸ்மாயில் முத்திரை

                                                     

 • 28 March 2015