Puttalam Online
All posts in மண்ணின் மைந்தர்கள்

திருமதி பரீனா நஸீர் – விடை பகர்வோம் தாயே

கடமையில் இருக்கும்போதே கடுமையான நோய்வாயப்பட்டு வைத்தியசாலையில் தனது இறுதி மூச்சை விட்ட திருமதி நஸீர் அவர்களின் ஜனாஸா பாடசாலையில் அவர் வசித்த அதிபர் இல்லத்துக்குக் ...

 • 29 May 2017
 • 529 views

விஷக்கடி வைத்தியர் ”பாம்புப் பரியாரி அப்பா”

ஒவ்வொரு செய்தியாக எடுத்து அலசி விவாதிப்பார்கள். ஒல்லா அப்பா, சதக்கு அப்பா, வெடி அப்பா, இப்படிப் பலரும் அதில் கலந்து...

 • 28 May 2017
 • 1,001 views

நபாத் டொக்டரும் எல்லை தாண்டிய மனிதாபிமானமும்

ஒரு சிங்களப் பெண்மனி ஒரு சிறிய பிள்ளையுடன் வந்து அந்தப் பிள்ளையை ஜனாஸாவை முத்தமிட வைத்த ஒரு காட்சி உள்ளத்தை உ...

 • 27 May 2017
 • 3,319 views

புத்தளத்தின் சேக்ஸ்பயிர் – மூத்த ஆங்கில ஆசிரியர் சுஹைப்

Newton Isaac என்றைக்குமே நமது நகரில் வாழ்ந்த மூத்த ஆங்கில ஆசிரியர்களில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் புலமைத்துவம் கொண்டிருந்த ஓரிருவரில் மூத்த ஆங்கில ஆசிரியர் சுஐப் அவர்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கலாம். என்னைப் பொறுத்தவ‌ரையில் சுஜப் ஆசி

 • 22 May 2017
 • 1,244 views

தள்ளாத வயதிலும் சேவை செய்யும் கஸ்ஸாலி JP

Newton Isaac அந்தக் காலத்து Olympia manual type writer யும் அருகே இருக்கும் மூத்த நகரத்து மகனையும் பார்க்கும் யாருக்கும் அறிமுகம் என்று ஒன்றுக்கான தேவை என்ன இருக்கி்றது? கஸ்ஸாலி  JP என்பது புத்தளம் நகரத்தில் ஒரு Household name. அது ஒன்றுதான் அவருக்கான மிகப

 • 22 May 2017
 • 583 views

ஆசிரிய ஆலோசகர் எம்.எம். முஹம்மத் – கல்வி அமைச்சினால் கௌரவிக்கப்பட்டார்

புத்தளம் வலய கல்வி பணிமனையின் சித்திரப்பாடத்துக்கான ஆசிரிய ஆலோசகர் எம்.எம். முஹம்மத் சித்திரப்பாடத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு...

 • 17 May 2017
 • 912 views

”நெகிழும் நெஞ்சங்களின் அஞ்சலி………” எச்.எஸ். இஸ்மாயீல் ஐயா

Newton Isaac ”நெகிழும் நெஞ்சங்களின் அஞ்சலி………” இது தான் எனது ஆக்கத்தின் மகுடம். ”ஐயா” என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வந்த எச்.எஸ். இஸ்மாயீல் அவர்களை மலக்கல் மௌத் எம்மிடமிருந்து பிரித்து அழைத்துச் சென்ற சோகமயமான இரண்டொரு தினத்தின்

 • 4 May 2017
 • 491 views

சாதனைப் பெண்ணெனப் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஹைரியா டீச்சர்

Newton Isaac சில தினங்களுக்கு முன்னர் நான்கு அந்தநாள் பள்ளிச் சிறுமிகளின் படமொன்றைப் பிரசுரித்து அதிலிருந்த நால்வரும் இந்த நகரத்தின் முதன் முதல் முஸ்லிம் பெண் ஆசிரியர்களாக வரப் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் என்ற கதை சொன்னேன். அந்த நால

 • 4 May 2017
 • 1,359 views

புத்தளத்தின் முதல் நான்கு முஸ்லிம் பெண் ஆசிரியைகள்

”அமைதிப் புரட்சி” என்பதற்கு இந்த நாட்களில் சாலப் பொருத்தமான ஒரு உதாரணம் காட்டுவதானால் முஸ்லிம் சமுகத்துத் தாய்க்குலம் தடைகளை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு சகல துறைகளிலும் செய்து வரும் காத்திரமான பங்களிப்பைத்தான் சொல்ல வேண்ட

 • 30 April 2017
 • 1,405 views

வெட்டாளை அசன் குத்தூஸ் வித்தியாலயத்தில் இலவச சீருடை திட்டத்தைஅறிமுகம்செய்தோர்

Newton Isaac அந்த நாட்களிலே கல்வி அமைச்சர் ஸீ.டப்ளியு. டப்ளியு. கன்னங்கரா அவர்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசக் கல்வித் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தபோது அவர் ”இலவசக் கல்வியின் தந்தை” என அன்போடு அழைக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர் விஜயான

 • 30 April 2017
 • 461 views

Populer Post