Puttalam Online
All posts in மண்ணின் மைந்தர்கள்

ஆரம்பப் பாடசாலைகளில் முதற் படியாகநின்ற குமாரி பாட்டியும், கிரிபா கண்ணாவும்

Newton Isaac சமுகம் ஆறு கடக்கவும், ஏறிச் சென்று எட்டும் வரை எட்டிப் பிடிக்கவும் ஆசிரியர்கள் தோணியாகவும் ஏணியாகவும் அமைகிறார்கள். பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்கள் ஏணியாக நிற்கையில் ஆரம்பப் பாடசாலைகளில் அவர்கள் ஏணியின் முதற் படியாக நிற

 • 17 April 2017
 • 650 views

பலதை சாதித்துவிட்டு சத்தமில்லாதிருக்கும் மூத்த பிரசை- ஹலீம் அப்பா

“டாக்கடர் பஸ்தியான் பிள்ளை என்று ஒருவர் இருந்தது நினைவிருக்கிறதா?” இப்படி எனது உட்பெட்டிக்கு ஓய்வு பெற்ற பிரதி தேர்தல்தல் ஆளையாளர் சகோதரர் நபீல் அவர்கள் அனுப்பிய செய்தியைத் தொடர்ந்து அந்த ஆக்கத்தை ஆக்கவும், அதற்கான ப

 • 17 April 2017
 • 1,426 views

ஆங்கில ஆசிரியர் ஜவுபர் மாஸ்டரின் “JK” டியூட்டரி எப்போதும் மாணவர்களால் நிரம்பிப் போயிருக்கும்.

Newton Isaac “நேரம் இருந்தால் முன்னாள் ஆங்கில ஆசிரியர் JAWFER Sir பற்றியும் எழுதுங்கள்.” எனது உற்பெட்டிக்கு வந்த இந்த வேண்டுகோளுக்கு “ஆகட்டும் பார்க்கலாம்” என்று பதில் அனுப்பிவிட்டதும் எனது மனதில் அச்சம் ஏற்படுத்திய இரண்டு அம்சங்கள

 • 17 April 2017
 • 551 views

இலை மறை காய் – A M M ஹனீபா

புத்தளம் நகரில் இலை மறை காயாக வாழ்ந்து மறைந்த  ஓர் ஆசிரியப் பெருந்தகை A M M ஹனீபா அவர்களாவார். ஆசிரியராக,அதிபராக,சமய சீலராக,சமூக சேவகராக ஊரவர்களால் ஓரளவு அறியப்பட்ட அவர் பிரபலமாகப்  பேசப்படாதவர். 21.9.1925 திங்கள் அதிகாலை 1.15 அளவில்

 • 15 April 2017
 • 528 views

கை ராசிக்கார டாக்டர் – பஸ்தியாம் பிள்ளை ஐயா

Newton Isaac நமது உப்பு மண்ணின் மைந்தர்களாகளப் பிறக்காவிட்டாலும் கூட காதூரம் கடந்து வந்து இந்த மண்ணோடும், மண்ணின் மக்களோடும் பின்னிப் பிணைந்து இரண்டறக் கலந்து இந்த மண்ணி லேயே இறுதி மூச்சு விட்டவர்கள் பலர். அவர்களால் இந்த மண் அடை

 • 14 April 2017
 • 731 views

எஸ்.எஸ்.எம். ரபீக் – நுண்கலை சொல்லும் பெயர்

குடும்பத்தில் மூத்தவரான இவர் சிறுவயதிலேயே கல்வியில் திறமையை வெளிகாட்டியது மட்டுமல்லாது மீலாத் விழாக்களிலும் பாடசாலை மாணவர் மன்றங்களிலும் பாடல்...


ஏ.எம். நிஹ்மதுல்லாஹ் – இறை பணியை நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுகின்ற முஅத்தின்

ரூஸி சனூன்  புத்தளம்புத்தளம் முஹியத்தீன் ஜும்ஆ பள்ளியில் முஅத்தினாக கடமையாற்றி வருகின்ற ஏ.எம். நிஹ்மதுல்லாஹ் அவர்கள் தனது முஅத்தின் சேவையை விட இறை பணியை நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுகின்றமையிட்டு பலராலும் பாராட்டுக்கள் முன

 • 20 December 2016
 • 1,002 views

சைமன் காசிச்செட்டி – கல்பிட்டி

உலக உருண்டையில் இலங்கைத் தீவு அமைந்துள்ள அகலாங்கு நெட்டாங்கு அளவுகள் பற்றி, அக்கால நிலவரைவியலர் வியக்கும் வகையில் எடுத்துக் கூறியவர் சய்மன் காசி செட்டி அவர்கள். புதும அளவைக் கருவிகள் எவையுமின்றி, மேலைநாட்டு அறிஞர் வியக

 • 8 July 2016
 • 1,070 views

போற்றப்படக்கூடிய மாமனிதர் மர்ஹூம் ஐத்ரூஸ்

புத்தளத்தில் பிறந்த அன்னார் தனது வாழ் நாளிலே அதிகமான நேரங்களை மஸ்ஜிதிலேயே செலவளித்தார் என்பதற்கு கடற்கரை மக்கள் சான்று...

 • 25 June 2016
 • 1,465 views

வாசிப்பை சளைக்காது தொடரும் “இன்சுன்நகார் டீச்சர்”

அந்தக் காலத்திலே இப்போதைய சாகிரா ஆரம்பப் பாடசாலை அரசினர் பெண்கள் பாடசாலை. அங்குதான் ப‌ல கண்ணாமார் படித்தார்கள்.

அந்தக் காலப் பகுதியிலே இந்த கண்ணா படு சுட்டி அந்தக் காலத்து சிறுமிகள் அந்தப் பெண்கள் பாடசாலையில் ஒவ்வ

 • 21 June 2016
 • 2,073 views

Populer Post