Puttalam Online
All posts in மண்ணின் மைந்தர்கள்

அறிவியல் மரபுக்கு வித்திட்ட பேரறிஞர் சைமன் காசிச் செட்டி – 03

("கலா பூஷனம்" , "தாஜுல் அதீப் " அல்ஹாஜ் A.N .M .ஷாஜஹான் அவர்கள் சைமன் காசிச்செட்டி பற்றி எழுதிய பெரிய கட்டுரை ஒன்றின் சுருக்க வடிவம் இங்கு தரப்படுகின்றது. . )

  • 20 February 2015
  • 565 views

அறிவியல் மரபுக்கு வித்திட்ட பேரறிஞர் சைமன் காசிச் செட்டி 02

இலங்கையின் அறிவியல் மரபுக்கு வித்திட்ட  பேரறிஞர் சைமன் காசிச் செட்டி –  02 தொடர்ச்சி…. 1822ம் ஆண்டில் புத்தளத்திலிருந்த ஆங்கிலப் படைப் பிரிவின் தளபதி   லெப்டினன்ட் ஸ்மித் என்பவர் சைமன் காசிச் செட்டியைப்  புத்தளத்துக்கு வ

  • 16 February 2015
  • 491 views

அறிவியல் மரபுக்கு வித்திட்ட பேரறிஞர் சைமன் காசிச் செட்டி 01

('கலாபூஷணம்', 'தாஜுல் அதீப்', அல்ஹாஜ் ஏ.என்.எம்.ஷாஜஹான் ) சைமன் காசிச்செட்டி அவர்கள் புத்தளம் கல்பிட்டியில் பிறந்து வளர்ந்தவர். பத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழித் தேர்ச்சிமிக்கவர். இவர் இலங்கையைச் சேர்ந்த முதலா

  • 6 February 2015
  • 824 views

சகோ. அஸ்கர் கான் கல்விப் புலத்தில்ஆற்றிவரும் பணிகள் அளப்பரியன

(Muhusi Rahmathulla) சகோ.அஸ்கர் கான் Muslim Council of Sri Lanka வின் செயலாளராக பணிபுரிபவர்.கடந்த காலங்களில் முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்கொண்ட மிகவும் இக்கட்டா


மௌலவி R.A. சமீன் நவீன காஸிமிய்யாவின் முன்னோடி!

(S.I.M. AKRAM) மர்ஹூம் மௌலவி சமீன் அவர்கள் மஹரகம கபூரிய்யா அரபுக்கல்லூரியின் பழைய மாணவராவார். மார்க்க கல்வியை இந்தியாவில் உள்ள அரபுக் கல்லூரியில் கற்று ஆலிமாக பட்டம் பெற்று வெளியேறினார்கள்.
இலங்கையை வந்தடைந


சகல கலைகளையும் கற்றுத்தேர்ந்த அமீர் சேர்

(Puttalam Buddies)

விழுமியங்கள் மற்றும் பண்பாட்டின் மீதான வறுமை அல்லது தேக்க நிலை சமூக நகர்விற்கு பாரிய தடைகல்லாகும். முன்மாதிரியான ஆளுமைகளை அறியச் செய்தல் சமூக விழுமியங்களையும் பண்பாட்டினயும் போதிக்கச் ச


புத்தளம் அல்மத்ரஸத்துல் காஸிமிய்யாவின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மஹ்மூத் ஹஸரத்

43 ஆண்டுகள் இம்மத்ரஸாவின் ஜீவ நாடியாக மிளிர்ந்த மஹ்மூத் ஹஸரத் அவர்களைப் பற்றி சிறிது அறிமுகம் செய்யாதவரை “அல்மத்ரஸதுல் காஸிமிய்யாவின்” தோற்றமும் வளர்ச்சியும் எனும் இச்சிறு கட்டுரை நிறைவு பெற்றதாக கருத முடியாது. புத்தளம


இந்நாட்டின் திறைசேரியினைக் காத்து நின்றார் – புத்தளத்தின் நெய்னா மரைக்கார்

பரிஸ்டர் நெய்னா மரைக்கார் பௌன்டேஷன் புத்தளத்தில் சமூக மற்றும் கல்விப் பணிகளில் ஆக்கபூர்வமான பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுவருகின்றது. அதன் செயலாளர் A.W.M  சகீன் அவர்களின் அயராத முயற்சியினால் வருடந்தோறும் கல்வி ஊக்குவிப்

  • 24 April 2014
  • 1,315 views

ஊராருடனும் நெருக்கமாக வாழ்ந்த தாஹிர் புரொக்டர்

புத்தளத்தில் இஸ்மாயில் ஐயா அவர்களைத் தொடர்ந்து சட்டத்தரணியாக வந்தவர் அல்ஹாஜ் எம் ஓ எம் தாஹிர் ஹாஜியாராவார். இவருடைய தந்தையார் எம் எம் எம் ஒமர் அவர்களாவர்.

தாஹிர் புரொக்டர் அவர்கள் சட்டத்தரணித் தொழிலை குருநாகல் நீதிம

  • 16 March 2014
  • 904 views

ஜெர்மன் சான்றிதழ் பெற்ற இளம் மருத்துவர் அஸ்ரிப் ஜமால்

(எம்.ஏ.பீ. வசீம் அக்ரம்) இவரின் சிறந்த ஊக்கம் மற்றும் கற்றுக்கொள்வதில் காணப்பட்ட ஆர்வம் என்பவற்றின் ஊடாக ஜெர்மன் நாட்டின் “ Teacher of Dor`n Spinal Therapist” என்ற பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டார். 22 டிசம்பர் 2013 அன்று கொழும்ப


Populer Post