Puttalam Online
All posts in மண்ணின் மைந்தர்கள்

மௌலவி R.A. சமீன் நவீன காஸிமிய்யாவின் முன்னோடி!

(S.I.M. AKRAM) மர்ஹூம் மௌலவி சமீன் அவர்கள் மஹரகம கபூரிய்யா அரபுக்கல்லூரியின் பழைய மாணவராவார். மார்க்க கல்வியை இந்தியாவில் உள்ள அரபுக் கல்லூரியில் கற்று ஆலிமாக பட்டம் பெற்று வெளியேறினார்கள்.
இலங்கையை வந்தடைந


சகல கலைகளையும் கற்றுத்தேர்ந்த அமீர் சேர்

(Puttalam Buddies)

விழுமியங்கள் மற்றும் பண்பாட்டின் மீதான வறுமை அல்லது தேக்க நிலை சமூக நகர்விற்கு பாரிய தடைகல்லாகும். முன்மாதிரியான ஆளுமைகளை அறியச் செய்தல் சமூக விழுமியங்களையும் பண்பாட்டினயும் போதிக்கச் ச


புத்தளம் அல்மத்ரஸத்துல் காஸிமிய்யாவின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மஹ்மூத் ஹஸரத்

43 ஆண்டுகள் இம்மத்ரஸாவின் ஜீவ நாடியாக மிளிர்ந்த மஹ்மூத் ஹஸரத் அவர்களைப் பற்றி சிறிது அறிமுகம் செய்யாதவரை “அல்மத்ரஸதுல் காஸிமிய்யாவின்” தோற்றமும் வளர்ச்சியும் எனும் இச்சிறு கட்டுரை நிறைவு பெற்றதாக கருத முடியாது. புத்தளம


இந்நாட்டின் திறைசேரியினைக் காத்து நின்றார் – புத்தளத்தின் நெய்னா மரைக்கார்

பரிஸ்டர் நெய்னா மரைக்கார் பௌன்டேஷன் புத்தளத்தில் சமூக மற்றும் கல்விப் பணிகளில் ஆக்கபூர்வமான பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுவருகின்றது. அதன் செயலாளர் A.W.M  சகீன் அவர்களின் அயராத முயற்சியினால் வருடந்தோறும் கல்வி ஊக்குவிப்

  • 24 April 2014
  • 1,444 views

ஊராருடனும் நெருக்கமாக வாழ்ந்த தாஹிர் புரொக்டர்

புத்தளத்தில் இஸ்மாயில் ஐயா அவர்களைத் தொடர்ந்து சட்டத்தரணியாக வந்தவர் அல்ஹாஜ் எம் ஓ எம் தாஹிர் ஹாஜியாராவார். இவருடைய தந்தையார் எம் எம் எம் ஒமர் அவர்களாவர்.

தாஹிர் புரொக்டர் அவர்கள் சட்டத்தரணித் தொழிலை குருநாகல் நீதிம

  • 16 March 2014
  • 985 views

ஜெர்மன் சான்றிதழ் பெற்ற இளம் மருத்துவர் அஸ்ரிப் ஜமால்

(எம்.ஏ.பீ. வசீம் அக்ரம்) இவரின் சிறந்த ஊக்கம் மற்றும் கற்றுக்கொள்வதில் காணப்பட்ட ஆர்வம் என்பவற்றின் ஊடாக ஜெர்மன் நாட்டின் “ Teacher of Dor`n Spinal Therapist” என்ற பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டார். 22 டிசம்பர் 2013 அன்று கொழும்ப


சலாபம் புளிச்சான் குளம் லெப்பை மாஸ்டர்

சலாபம் (தற்போதைய சிலாபம் ) புளிச்சான் குளம் ( தற்போது புளிச்சாக்குளம் என அழைக்கப்படும்) கிராமத்தில் வாழ்ந்த லெப்பை மாஸ்டர் என அழைக்கப்பட்ட அருட்கவி ஆசிரியர் ஜனாப் எம் எம் லெப்பை அவர்கள் இயற்றிய ஒரு பாடல் இது. இவர் எமது பிரத

  • 25 January 2014
  • 716 views

கற்பிட்டி செம்மல் எம்.ஏ.எம். செல்ல மரைக்கார் – மண்ணின் மணம் மறவா

உதவி ஆசிரியராகத் தனது வாழ்தொழிலை ஆரம்பித்த செம்மல் செல்ல மரைக்கார் அவர்கள் அதிபராக சுமார் 15 வருடங்கள் நற்சேவை ஆற்றி...


தன்னலமற்ற சேவைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்த ரசீன் மஹ்ரூப் ஆசிரியர்

(Faizur Rahuman) ஆங்கில ஆட்சிக் காலப் பகுதியில் புத்தளத்தின் உடையாராக (கிராமத் தலைவர்) சேவைப்புரிந்த மர்ஹும் முஹம்மது இப்றாஹிம் என்பவரின்...


புத்தளத்தில் வளர்ந்துவரும் விருட்சம் சதாம் சாஜஹான்

(S.I.M.Akram-Casimi)

இவர் 2013 ஆகஸ்ட் 09 ம் திகதி அமெரிக்காவின் நியூயோர்க் நகரிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான இளைஞர் மன்ற தூதராக (Youth Assembly) தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

  • 4 November 2013
  • 23 Comments 6,404 views

  • Populer Post