Puttalam Online
சிக்கந்தர் வலியுள்ளாஹ் சியாரம்.
  • 15 February 2015 1,350 views

சிக்கந்தர் வலியுள்ளாஹ் சியாரம்

அம்பலம் குளத்திற்கு பக்கத்தில் சிக்கந்தர் வலியுள்ளாஹ் சியாரம் காணப்படுகின்றது. இது அம்பலம் கிராம மக்கள் தங்கள் தேவைகளை முறையிட்ட இன்னொரு சியரமாகும்.
சியாரத்திற்கு பொறுப்பாகஅஹ்மது கபீர் (கபீர் அப்பா) இருந்துவருகின்றார்கள்.ஆரம்பத்தில் இங்கு பள்ளிவாசலும் சியாரமும் இருந்தன. அம்பலம் மக்கள் 1952 இல் வட்டக்கண்டலுக்கு இடம்பெயர்ந்த பின் தற்போது இங்கு சியாரம் மட்டும் காணப்படுகின்றது.

புகைப்பட உதவி S.I.M.Akram

Upload Date : 2014-01-11

Captured Date : Unknown


சுவடிக்கூடம்View All
Recent Post