Puttalam Online
புத்தளம் எருக்கலம்பிட்டி பள்ளிவாசல் திறப்பு.
  • 15 February 2015 1,156 views

புத்தளம், பாலாவி, நாகவில்லு, எருக்கலம்பிட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவில் விநியோகிக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரம்.

Upload Date : 2014-01-11


சுவடிக்கூடம்View All
Recent Post