Puttalam Online
ஆடுகளுக்கு கவசம்.
  • 15 February 2015 1,126 views

கல்பிட்டி கிராமங்களில் விவசாய நிலங்களில் நுழையாமல் இருப்பதற்காக ஆடுகளுக்கு இவ்வாறான கம்புகள் போடப்படுவது வழமையாகும். Goat 2


சுவடிக்கூடம்View All
Recent Post