அலரி மாளிகையிலிருந்து ஜனாதிபதி ராஜபக்ச வெளியேறினார்

சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அலரி மாளிகையில் இருந்து வெளியேறினார்,,,,,,,,,,

1209167829pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அலரி மாளிகையில் இருந்து வெளியேறினார் .எதிர் கட்சி தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் நடத்திய சிறிய கலந்துரையாடலின் பின்னர் சென்றுள்ளார்

நன்றி அததெரன