உடப்பு வாழ் இஸ்லாமிய மக்களின் நோன்புப் பெருநாள் தொழுகை

உடப்பு வாழ் இஸ்லாமிய மக்கள் நோன்புப் பெருநாளில் (16) உடப்பு பள்ளிவாயிலில் தமது தொழுகையை மேற்கொண்ட …

-க.மகாதேவன்-
உடப்பு வாழ் இஸ்லாமிய மக்கள் நோன்புப்  பெருநாளில் (16) உடப்பு பள்ளிவாயிலில் தமது தொழுகையை மேற்கொண்ட போது பிடிக்கப்பட்ட படமாகும்.