ஜனாஸா அறிவித்தல் – சாஜஹான் வபாத்தானார்

(Muhammad Muhsin)
.
ன்னா லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி றாஜிஊன்.
.
புத்தளம், கே. கே. வீதியைப் பிறப்பிடமாகவும், கடையாக்குளம் பலாஹ் மஹல்லாவில் வசித்து வந்தவருமான
அல்ஹாஜ் சாஜஹான் அவர்கள் வபாத்தாகி விட்டார்கள்.
.
அன்னார் டாக்டர் ஹலீல், மர்ஹுமா சித்தி குரைசா பீவி ஆகியோரின் மகனும், ஹாஜியானி சித்தி பைஸானா அவர்களின் கணவரும், மர்ஹும் ரஸ்ஸாக், இஸ்திகான், முபாரக், சமீமா, குர்ரத், ஹானிம், சமினா ஆகியோரின் சகோதரரும், ஷம்லான், ஸைனப், ஷாமில், ஷப்கான் ஆகியோரின் தகப்பனாரும், பஸான், பைஸல் ஆகியோரின் மைத்துனரும் ஆவார்.
.
அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று (25-01-2023) காலை 10:30 மணிக்குப் புத்தளம் பகாபள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
.
-தகவல்:
மகன் – ஷம்லான்
.
WAK