புளிச்சாக்குளம் கிராம மக்களின் நோன்புப் பெருநாள் தொழுகை

புளிச்சாக்குளம் கிராம மக்கள் தமது நோன்புப் பெருநாள் தொழுகையை(16)திகதி மிகவும் விமர்சையாக தமது …

-க.மகாதேவன்-
புளிச்சாக்குளம் கிராம மக்கள் தமது நோன்புப் பெருநாள் தொழுகையை(16)திகதி மிகவும் விமர்சையாக தமது பள்ளிவாசலில்  கொண்டாடிய போது பிடிக்கப்பட்ட படங்களாகும் .