புத்தளம் இஸ்லாஹிய்யா – 2020 ம் கல்வி ஆண்டுக்கான நேர்முகப் பரீட்சையில் தெரிவானோர் விபரம்

புத்தளம் இஸ்லாஹிய்யா பெண்கள் அரபுக் கல்லூரிக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மாணவிகளைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான நேர்முகப்பரீட்சை கல்லூரி வளாகத்தில் இடம் பெற்றது.

2020 ம் ஆண்டுக்கான நேர்முகப் பரீட்சையில் தெரிவானோர் விபரம்

புத்தளம் இஸ்லாஹிய்யா பெண்கள் அரபுக் கல்லூரிக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மாணவிகளைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான நேர்முகப்பரீட்சை  கல்லூரி வளாகத்தில் இடம் பெற்றது.

இந்நேர்முகப் பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவிகளில் 2020 ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் விபரங்களை இங்கே தருகிறோம். தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான கடிதங்களும் அறிவுறுத்தல்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை  தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

இஸ்லாஹிய்யா பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி அனுமதிக்காக நேர்முகப்பரீட்சையில் கலந்துகொண்ட அனைவரினதும் எதிர்கால மற்றும் கல்வி வாழ்க்கை சிறந்ததாக அமைய பிரார்த்திக்கின்றோம்.

வஸ்ஸலாம்.

அதிபர் 
இஸ்லாஹிய்யா பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி
புத்தளம்

 

Application No Full Name Home Town
075 Mohamad Rizan Fathima Shahdhiya Chilaw
046 Mohamed Mackie Fathima Mashrafa Galle
077 Abdhul Raheem Fathima Riftha Mundal
035 Mohamed Abdul Baseer Fathima Sharfa Puttalam
064 Mohammadu Sijar Mujahida Bandarakoswatta
006 Mohammed Thasik Fathima Rahna Palavi
073 Mohamed Niswar Seema Farwin Chilaw
086 Mohamed Sammoon Maryam Ulapane
108 Rasooldheen Rusdha Banu Nuraicholai
030 Mohammadhu Aswer Khan Fathima Fareeha Puttalam
115 Mohamed Rilwan Fathima Riftha Puttalam
036 Mohammed Irfan Fathima Rukaiya Puttalam
020 Abdhul Razeedh Fathima Rameela Puttalam
094 Siyathham Saleeha Mannar
039 Mohamed Fainaz Fathima Samha Mampuri
120 Mohamed Rafi Fathima Aashifa Ulukkaappallam
118 Abdul Majeedh Ayisha Nuha Akurana
007 Jabeer Sumaiya Palavi
028 Mohamed Nisar Fathima Sameera Puttalam
061 Mohamed Ansar Ahlaam Aysha Maradankadawela
081 Mohammed Rizan Fathima Rishadha Dharga Town
002 Malik Fathima Sumaiya Palavi
026 Raleehan Fathima Shakkira Begum Puttalam
011 Muhammadu Sifar Sifas Fathima Safrina Puttalam
074 Rislam Fathima Fasla Chilaw
012 Shaheen Reza Fathima Sumha Puttalam
123 Abdul Subair Fathima Rifla Nachadhuwa
015 Mohmmed Refayas Rikaba Salwa Puttalam
005 Imthiyas Fathima Insafa Palavi
040 Mohamed Sajath Fathima Satha Nindeny
078 Abdul Salam Fathima Sahnas Mundal
124 Thajudeen Fathima Afroos Nagawillu
119 Mohamed Rizan Shama Kahatowita
018 Mohammed  Izzadheen  Afwa Nihadh Puttalam
038 Mohamed Ameen Fathima Fazra Puttalam
099 Mohamed Thalif Fathima Haseefa Kottantivu
037 Mohmed Shafiq Hussain Fathima Shamla Puttalam
001 Sajeer Sarfa Palavi
097 Mohamed Ayubkhan Sikkander Saheema Ettalai
029 Mohamad Ramees Fathima Nasha Puttalam
125 Riswas Fathima Ayisha Mannar
031 Nawroos Fathima Nahdha Puttalam.
105 Sahib Fathima Sayeema Madurankuliya
003 Mohammad Riyaldeen Fathima Sumaiya Palavi
033 Mohamed Azees Fathima Afra Puttalam
004 Muttalif Fathima Sihla Palavi
021 Mohamed Faizal Deen Fathima Risla Puttalam
104 Muhammathu Thawufeek Fathima Rifka Madurankuli
113 Ahamed Naleem Fathima Nafla Vavuniya
055 Mohamed Rizvi Fathima Nahla Anuradhapura
095 Mohamed Faseeh Fasla Chilawathurai
025 Abdul Jaward Fathima Rafdha Puttalam
023 Niyas Fathima Rusdhiya Puttalam
051 Najmudeen Fathima Rusna Pulmoddai – 04
071 Mohamed Riyal Fathima Risna Battulu oya
034 Askar Fathima Ariya Zainab Puttalam
060 Mohamed Ansar Aaliya Senab Maradankadawela
121 Abdul Hamidh Fathima Sajany Ulukkaappallam
014 Abdul Nalawangsa Fathima Sajana Nalawangsa Puttalam
126 Uwaisulharni Fathima Usma Mannar