ஆக்கம்

சாதனை மாணவர்களையும் சரித்திர ஆசிரியர்களையும் கௌரவிக்கும் பு/மணல்குன்று மு.ம.வித்தியாலயத்தின்...

தாய்லாந்து பிக்குகள் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து மிகிந்தலை வரை சமாதான நடை பயணம்

-க.மகாதேவன்-  தாய்லாந்திலிருந்து நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ள பௌத்த பிக்குகள்...