ஆக்கம்

பிரபல ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்கிரமதுங்கவின் சடலம் நேற்று பொரளை...