பிரதான செய்தி

பிரதான செய்தி

முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்துச் சட்ட திருத்தங்களைக் கண்டித்து மாபெரும் கண்டனப் பேரணி

முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்துச் சட்டத்திற்கு முன்மொழிக்கப்பட்டுள்ள மார்க்கத்திற்கு முரணானதும்,...