கல்வி

மீண்டு​மொரு சாதனை​ – ​மணல்குன்று மு.ம.வி மாணவி தேசிய கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றி..!

தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலகம் தேசிய ஒற்றுமைக்கான பாக்கீர்...

கல்வியியற் கல்லூரிகளில் இருந்து வெளியாகிய ஆசிரியர்களை சொந்த மாவட்டங்களுக்கு நியமிக்குமாறு கோரிக்கை

கல்வியியற் கல்லூரிகளில் ஆசிரியப் பயிற்சிகளைப் பெற்று வெளியாகியிருக்கும் ஆசிரியர்களை...

வட்டக்கண்டல் வித்தியாலயத்தில் முஹம்மது ஆசிப் 176 புள்ளிகளைப் பெற்று சாதனை

நடைபெற்ற 5ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் வட்டக்கண்டல் வித்தியாலயத்தில் ...