மண்ணின் மைந்தர்கள்

மண்ணின் மைந்தர்கள்

அமரர் கந்சாமி ஆசிரியர் பற்றி அன்னாரது மாணக்கர்கள் – ஆஸாத் ஸிராஸ்

"ஆசிரியர் கந்தசாமியின் லாஜிக்கள் எம்மால் மறக்க முடியாதவைகள்" அவசரமாக...

அமரர் கந்சாமி ஆசிரியர் பற்றி அன்னாரது மாணக்கர்கள் – எச். அஜ்மல்

Legacy...! வெள்ளைச் சீருடையுடன் மாணாக்கருடன் மாணாக்கராக கந்தசாமி ஆசிரியர்..!  புத்தளம்...